12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po raz dziewiąty oblegano Twierdzę Przemyśl

W dniach 17 i 26 marca 2010r.odbyła się IX edycja konkursu historycznego „Twierdza Przemyśl”, którego celem jest promowanie wartości historycznych, wiedzy z zakresu techniki wojennej I wojny światowej oraz wzbudzanie zainteresowania tematem Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś i jutro. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 15 przy współorganizacji Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Urzędu Miasta w Przemyślu.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla
Pan Eugen Sprenger Mer Miasta Innsbruck Austria 

Pan Jan Pączek                                                           
Starosta Powiatu Przemyskiego  

Pan Gartner Hans Peter Prezes Towarzystwa Strzelców Cesarskich Innsbruck Austria Oberleutnant

Pan Zdzisław Budzyński Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Do konkursu przystąpiło 75 uczniów szkół przemyskich i powiatu przemyskiego. Zmagania uczestników przebiegały dwuetapowo: 
-I etap miał miejsce 17 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań dotyczących budowy i funkcjonowania w czasie I wojny światowej Twierdzy Przemyśl jak i jej historii, oraz analiza zdjęć, które ukazywały Twierdzę i jej załogę w różnych okresach. Uczniowie musieli wykazać się szeroką i specjalistyczną wiedzą z zakresu historii wojskowości i historii I wojny światowej.

-Ostatecznie do II etapu-finału zakwalifikowało się 8 uczniów ze szkół podstawowych oraz 7 uczniów z gimnazjum, którzy otrzymali największą ilość punktów.

26 marca 2010r.w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego w Przemyślu odbył się wielki finał, który uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście:

Naczelnik Wydziału Edukacji p. Piotr Idzikowski, nauczyciele oraz uczniowie.

Przybyłych gości powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu p. Mirosław Bar. Finaliści zdobywali punkty w 4 turach odpowiadając na pytania testowe i opisowe oraz zdjęciowe. Wypowiedzi poszczególnych uczestników konkursu stały na wysokim poziomie, a każdemu wystąpieniu towarzyszył doping koleżanek i kolegów siedzących na widowni. Po tak zaciętej i wyrównanej walce, a także długiej i burzliwej naradzie, jury w składzie:

p. Jacek Błoński-pracownik Muzeum Narodowego w Przemyślu,
p. Tomasz Idzikowski- wykładowca PWSW w Przemyśl,
p. Grzegorz Poznański- przedstawiciel TPN w Przemyślu,
 wyłoniło zwycięzców w kategorii szkoły podstawowe:
 
I miejsce- Mateusz Kubicki, SP w Korzeńcu,
II miejsce- Patrycja Chrobak, SP Nr 6 w Przemyślu,
III miejsce- Adrian Styś, SP w Stubnie,
 
i w kategorii gimnazja:
I miejsce- Kamil Cichocki, Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu,
II miejsce- Piotr Pstrąg, Gimnazjum w Żurawicy,
III miejsce- Dominika Kalawska, Gimnazjum w Kalnikowie.

 

Zwycięzcom nagrody rzeczowe wręczył Naczelnik Wydziału Edukacji p.Piotr Idzikowski, które zostały ufundowane przez: Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Związek Gmin Fortecznych, Gabinet okulistyczno-optyczny p.Jerzego Tarkowskiego, Księgarnie: „Bosz” i „Libera”. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali przepustki umożliwiające zwiedzanie Twierdzy Przemyśl, które wręczyli żołnierze CK Armii z Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

Gratulacje oraz dyplomy za przygotowanie uczniów do „zmagań historycznych” otrzymali także nauczyciele. Koordynatorem konkursu był nauczyciel historii SP Nr 15, p. Marcin Duma. Końcową mowę wygłosił Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Piotr Idzikowski, który podziękował za tak duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w „ międzyszkolny pojedynek”, wzbogacający wiedzę o Przemyślu i regionie, mając tym samym nadzieję na kontynuację tak wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”.

JPGNULL (92,49KB)

JPGNULL (99,62KB)

JPGNULL (96,24KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-04-2010 09:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-04-2010 09:55