12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Paszport do eksportu dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu". Nabór wniosków będzie realizowany w trybie konkursowym w dniach 15 luty do 05 marca.

„Paszport do eksportu" jest podstawowym, ogólnokrajowym programem wspierającym promocję za granicą skierowanym do firm z sektora MSP.

Program "Paszport do eksportu jest adresowany do firm z sektora MSP, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30 %. Środki z programu mogą być przeznaczone na:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych w tym zakup baz danych,
  • uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług na rynki docelowe,
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności,
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach docelowych.

Informacje: tel. 22 8494252, Pani Marzena Kosiarek, , strona www.paszportdoeksportu.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 30-03-2010 12:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 09:19