12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie Gry Miejskiej "Wygraj Fundusze Europejskie" w Przemyślu

Gra Miejska „Wygraj Fundusze Europejskie” w Przemyślu

 
W dniach 18 i 19 marca 2010 r. młodzież przemyskich szkół średnich brała udział w Grze Miejskiej, realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu - partnera Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w ramach projektu „Wygraj fundusze europejskie”.
Towarzystwo jako jedyne stowarzyszenie na Podkarpaciu zostało wybrane przez Fundację do współpracy partnerskiej.

W pierwszym dniu młodzież z I i II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących podzielona na dziesięć ośmioosobowych zespołów przemierzała miasto Przemyśl w celu rozwiązania zadań, przygotowanych przez trenerów: Agatę Olszewską i Michała Brauna w ramach GRY MIEJSKIEJ i zdobycia potrzebnych informacji.

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3


Gra miejska to nowy, niepowtarzalny sposób edukacji młodzieży. Kilkuosobowe zespoły uczestników, w ramach wylosowanych kategorii: Sport i rekreacja, turystyka, integracja społeczna, ochrona środowiska, transport, kultura, praca i bezrobocie – rywalizowały między sobą na ulicach miasta, starając się wykonać postawione przed nimi zadania w jak najkrótszym czasie. Liczyły się: szybkość działania, kojarzenie faktów i miejsc, skuteczna praca zespołowa, orientacja w terenie i odrobina sprytu.

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

 
Na podsumowanie Gry zespoły przygotowały prezentacje multimedialne.

Drugi dzień - 19 marca miał formę  Mini-festynu na Zamku Kazimierzowskim.

Na wstępie oficjalnie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny: „Wygraj fundusze unijne- zmieniają nasze miasto i region”, do którego przesłało swoje prace 19 młodych fotografów- amatorów. Jury konkursowe w składzie: Grażyna Niezgoda, Rafał Oleszek, Jacek Szwic przyznało nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace. Nagrodę pierwszą otrzymała Anna Hładio drugą: Paula Szacka i Edyta Karnas, zaś trzecią Katarzyna Suwała. Przyznano również  trzy wyróżnienia dla Beaty Słupeckiej, Anny Pyrcioch i Aleksandry Skiby. Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu wręczyła Pani Grazyna Niezgoda - przewodniczące jury, Koordynator projektu - przedstawiciel Fundacji - Pan Mirosław Kimla oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Pani Bogusława Pieczyńska

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Zdjęcie nr 9

 
„Był to trudny do ocenienia konkurs, ponieważ obiektami były budynki powstałe w oparciu o fundusze unijne, dlatego szukaliśmy w tych pracach własnego artystycznego  spojrzenia i ciekawych interesujących rozwiązań” - powiedziała Grażyna Niezgoda - przewodnicząca jury konkursowego.

Kolejnym punktem Mini festynu były prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczestników Gry. Prezentacje oceniło jury, pod względem merytorycznym, estetycznym i wizualnym. Największą liczbę 128 punków i I miejsce zajęła grupa: Sport i rekreacja, drugie - Turystyka I, natomiast trzecie: Integracja społeczna.

Wszystkie grupy otrzymały nagrody przekazane przez Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego  oraz ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Zdjęcie nr 10

Zdjęcie nr 11

Zdjęcie nr 12

 
W panelu dyskusyjnym „Młodzież kontra – władze miasta i powiatu” wzięli udział: Wiceprezydent Wiesław Jurkiewicz, Rafał Oleszek - przewodniczący Rady Miasta w Przemyślu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Kurcz- Krawiec, Jadwiga Żmuda - inspektor  Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Beata Bielecka - Naczelnik. Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miasta w Przemyślu oraz Beata Gałęza i Adam Janusz z Lokalnego  Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Ewa Sawicka przewodnicząca Miejskiego Koła PO w Przemyślu i Jan Zrajko –przewodniczący Koła Diabetyków w Przemyślu.

Zdjęcie nr 13

Zdjęcie nr 14

Zdjęcie nr 15

 
Młodzież najbardziej interesowały problemy osób niepełnosprawnych, komunikacji miejskiej, segregacji odpadów komunalnych oraz działań władz samorządowych w kierunku zapewnienia miejsc pracy, aby  wykształceni przemyślanie powracali do rodzinnego miasta.

Zapytany o ocenę przebiegu Gry Miejskiej oraz o wrażenia z Mini Festynu w Przemyślu - koordynator Projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie Pan Mirosław Kimla stwierdził:  "Przemyska młodzież prezentowała wykonane zadania na bardzo wysokim poziomie. W rankingu miast, w których taka grę przeprowadzaliśmy jesteście na pierwszym miejscu. Dotychczas prowadził Wałbrzych, jednak poziom merytoryczny prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez przemyską młodzież, jak i wysoki poziom artystyczny Mini festynu spowodował, ze wyprzedziliście Wałbrzych".

Listy gratulacyjne dla organizatorów Mini festynu przesłali: Europoseł Tomasz Poręba,  poseł na sejm RP Piotr Tomański oraz poseł na Sejm RP Marek Kuchciński.


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla serdecznie za współpracę partnerską Polskiej Fundacji im Roberta Schumana w Warszawie, dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych za pomoc wsparcie w organizacji rozpoczęcia Gry Miejskiej, Dyrekcji, pracownikom Centrum Nauki i Kultury „Zamek” za pomoc w organizacji Mini Festynu.

Bardzo serdecznie dziękuje Dyrektorom oraz nauczycielom – opiekunom I i II LO, ZSE, ZSU-HiG, ZSEiO: Wiolettcie Hawaj, Romanowi Głowacz, Małgorzacie Krzeszowskiej, Alicja Husarz, Annie Potockiej, Grażynie Potockiej, Aleksandrze Gusztyła oraz wolontariuszom - członkom Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla I Regionu: Janowi Zrajko, Feliksowi Górskiemu, Krystynie Stanisławek, Ewie Sawickiej, Jerzemu Zajic, Marianowi Hnatyk, Barbarze Matyja, Tadeuszowi Wilczkowi, Januszowi i Annie Jezierskim, Wiesławie Radochońskiej.

Z ramienia Towarzystwa Przyajciół Przemyśla i Regionu projekt przygotowała Bogusława Pieczyńska, przy wsparciu  Alicji Chruścickiej i Ewy Sawickiej.

Zdjęcie nr 16

Zdjęcie nr 17

Zdjęcie nr 18

 

JPGZdjęcie nr 7 (45,02KB)

JPGZdjęcie nr 15 (59,94KB)

JPGZdjęcie nr 2 (57,53KB)

JPGZdjęcie nr 12 (60,60KB)

JPGZdjęcie nr 8 (82,21KB)

JPGZdjęcie nr 3 (53,73KB)

JPGZdjęcie nr 9 (51,01KB)

JPGZdjęcie nr 11 (36,46KB)

JPGZdjęcie nr 14 (77,68KB)

JPGZdjęcie nr 4 (61,10KB)

JPGZdjęcie nr 10 (70,33KB)

JPGZdjęcie nr 18 (59,72KB)

JPGZdjęcie nr 16 (69,10KB)

JPGZdjęcie nr 6 (84,43KB)

JPGZdjęcie nr 1 (51,61KB)

JPGZdjęcie nr 17 (54,96KB)

JPGZdjęcie nr 13 (60,42KB)

JPGZdjęcie nr 5 (87,07KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-03-2010 12:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54