22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VIII BIEG EUROPEJSKI - Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców

VIII BIEG EUROPEJSKI
OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI PARLAMENTARZYSTÓW
I SAMORZĄDOWCÓW
 
REGULAMIN
1.Organizator:
Młodzieżowy Klub Sportowy „Altom” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno www.klubaltom.com
Współorganizatorzy: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ,
Termin i miejsce:
10.04.2010r. godz. 17:00, start i meta na gnieźnieńskim Rynku
2.Trasa:
Dystans 10km, 2pętle w centrum Gniezna, asfalt, kostka brukowa ( 5%). Trasa posiada atest PZLA
          Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów w numerze 
          startowym.
Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa po biegu bezpośrednio na mecie.
Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100PLN, do Sędziego Głównego w ciągu 1 godziny od zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
3.Uczestnictwo:
Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 10.04.2010r 16 lat,  podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
4.Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać:
-          listownie, faksem, telefonicznie lub osobiście w godzinach od 8 do 15 na adres: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. BŁ. Jolenty 5, 62-200 Gniezno; tel. (61) 424 86 00, fax. (61) 424 86 01
-          przez Internet na stronie www.maratonypolskie.pl
-          bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa II LO w Gnieźnie; ul. Łubieńskiego 3/5
Biuro będzie czynne w piątek 9.04.2010r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 10.04.2010r. od godziny 11:00 do 16:00
Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.
5.Opłata startowa:
W terminie do 09.04.2010r. opłata startowa wynosi 40 PLN
W dniu zawodów 10.04.2010r. opłata startowa wynosi 50 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie
-          Opłatę należy wpłacać na konto : MKS „Altom” Gniezno nr 24 1090 1375 0000 0001 0054 4779BZWBK S.A. I Oddział w Gnieźnie, tytułem: BIEG z podaniem imienia i nazwiska zawodnika/ów którego wpłata dotyczy lub bezpośrednio w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. BŁ. Jolenty 5 w godzinach od 8 do 15 do dnia 08.04.2010r.
 Dowodem dokonania wpłaty jest kopia przekazu bankowego, dowód wpłaty „KP” lub zarejestrowanie przelewu do 31.03.2009r.. na wskazanym koncie. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Klasyfikacje:
   Mężczyźni: generalna i w kategoriach : 16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej, gnieźnianie, Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców
   Kobiety: generalna i w kategoriach:16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej, gnieźnianki, Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców
Do udziału w Otwartych Mistrzostwach Polski Parlamentarzystów i Samorządowców zapraszamy: eurodeputowanych, posłów, senatorów, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów. radnych sejmików wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
7. Nagrody:
Mężczyźni – kategoria generalna za zajęcie miejsca 1 – 10 nagrody pieniężne               
Kobiety – kategoria generalna za zajęcie miejsca 1 – 5 nagrody pieniężne.
W kategoriach wiekowych oraz gnieźnian za miejsca 1–6 nagrody pieniężne.
W Mistrzostwach Polski Parlamentarzystów i Samorządowców za zajęcie miejsca 1 – 5 nagrody rzeczowe
700 pierwszych zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę; pozostali zawodnicy otrzymają je pocztą na koszt organizatora. Komunikat końcowy będą dostępne w Internecie na stronach www.maratonypolskie.pl . Dla wszystkich posiłek regeneracyjny.
9. Uwagi końcowe:
Organizator umożliwia bezpłatne noclegi od 9.04.2010 do 11.04.2010. w Hali Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. BŁ. Jolenty 5 - śpiwory i materace we własnym zakresie.
Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu na gnieźnieńskimRynku.
Szatnie, natryski, depozyt posiłek po biegu – hala sportowa II LO ul. Łubieńskiego 3/5
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
                                                    BIEGAJ I ZWIEDZAJ!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GNIEZNA NA JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH BIEGÓW 
W POLSCE
W MIĘDZYNARODOWEJ I OLIMPIJSKIEJ OBSADZIE NA ATESTOWANEJ 
10-KILOMETROWEJ TRASIE.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 25-03-2010 13:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-03-2010 14:03