12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie – Lodołamacze 2010

Prezydent Miasta Przemyśla zachęca przedsiębiorców z terenu Przemyśla i okolic do wzięcia udziału w Konkursie Lodołamacze 2010 – Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, którego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Patronat Honorowym nad tym wydarzeniem objęła małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska. Udział w konkursie jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa jest jedynie chęć zgłoszenia udziału poprzez uzupełnienie wniosku znajdującego się na stronie: www.lodolamacze.info.pl.
Konkurs skierowany jest do firm zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz instytucji państwowych. Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Regionalnego
W pierwszym etapie, Kapituły Regionalnego Etapu, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach:
• Zakład Pracy Chronionej;
• Otwarty Rynek;
• Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.);
• Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna.

Centralnego
Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2010.

Kapituły mają prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach:

• Super Lodołamacz
• Lodołamacz Specjalny

Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2010 roku, podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konkursie.


Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

JPGLodołamacze 2010 (27,79KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-03-2010 15:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:08