15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wojewoda Podkarpacki rozmawiał o obwodnicy i zmianie granic

Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki odwiedził w dniu 11 marca br. Przemyśl. Spotkanie w Sali narad Urzędu Miejskiego zostało zorganizowane z jego inicjatywy i dotyczyło dwóch tematów niezwykle istotnych dla naszego miasta: budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla oraz zmiany granic miasta Przemyśla.
W spotkaniu odbywającym się w przemyskim magistracie obok Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Przemyśla udział wziął Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, a także Radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele społeczności wsi Krówniki.
Wojewoda Podkarpacki dziękując za możliwość spotkania się z samorządem podkreślił, że Przemyśl jest w jego ocenie miastem strategicznym w województwie. Dodał, że spotkanie jest istotnym elementem przygotowania do wydania opinii w sprawie zmiany granic. Wśród innych tematów poruszonych przy tej okazji Wojewoda wspomniał m.in. o przewidywanej wizycie Jerzego Millera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która będzie związana ze sprawą infrastruktury granicznej.
Temat budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla przedstawił Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w krótkiej prezentacji opisującej przebieg i przewidywany zakres prac oraz ich stronę finansową. Na końcowym etapie przygotowania jest już decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Miasta Przemyśla…” opracowywana przez służby wojewody. Sam Wojewoda Podkarpacki podał przewidywaną datę jej wydania – 21 marca br. – i zapowiedział, że będzie ona miała klauzulę natychmiastowej wykonalności.
Działania podjęte przez samorząd w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla przedstawił Prezydent Miasta Przemyśla. Poinformował także Wojewodę o wynikach konsultacji przeprowadzonych w Przemyślu oraz Gminie Przemyśl i Gminie Krasiczyn. Ze swojej strony Wojewoda wypunktował warunki jakie muszą zostać spełnione, aby jego opinia do wniosku o zmianę granic była pozytywna i podkreślił, że punktem wyjścia do jej wydania będzie opinia przygotowana do wniosku złożonego w ubiegłym roku. Głos w tej sprawie zabrali także przedstawiciele sołectwa Krówniki obecni na sali, prosząc wojewodę o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej przyłączenia ich wsi do Przemyśla.
Pytania dotyczące głównych tematów spotkania, zadawali także Wojewodzie Podkarpackiemu Radni Rady Miejskiej w Przemyślu. Wśród innych poruszonych spraw była m.in. kwestia budowy przejścia granicznego w Malhowicach, a także Domu Polskiego we Lwowie.
Po spotkaniu Mirosław Karapyta odwiedził trzy z sześciu sołectw, o których przyłączenie stara się samorząd miasta w swoim wniosku: Pikulice, Nehrybkę oraz Krówniki.

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2010 14:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 09:12