1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Węgrzy w Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego w Przemyślu

Na początku lutego br. do Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego przybyła grupa dwudziestu uczniów i czterech przedstawicieli kadry pedagogicznej z zaprzyjaźnionego Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium w Egerze w ramach partnerskiego projektu „Speaking Stones” programu Comenius. Stronę polską reprezentowała pani Dyrektor – mgr inż. Halina Wiśniewska, zaś stronę węgierską – wicedyrektor pan Köböl Zsolt. Węgrzy przebywali w Przemyślu 10 dni, od 8 do 17 lutego.

Projekt „Speaking Stones” stanowi kontynuację nawiązanej już w listopadzie 2007 roku współpracy, dzięki której po raz kolejny młodzież obydwu szkół ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie języków obcych, historii i kultury miast partnerskich. Projekt polega na szukaniu wzajemnych powiązań kulturowych i historycznych w czasie wizyt w Przemyślu i Egerze oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, mających na celu integrację społeczności szkoły polskiej i węgierskiej.

Urozmaicony harmonogram projektu stał się okazją do niezapomnianych przeżyć.

Część oficjalna programu przewidywała wizytę grupy węgierskiej u Prezydenta Miasta – pana Dariusza Iwaneczko. W spotkaniu tym uczestniczył również Naczelnik Wydziału Edukacji – pan Piotr Idzikowski. Podczas spotkania omówiono współpracę obu placówek oraz dyskutowano nad systemami edukacyjnymi obu krajów. Węgrzy zostali zaproszeni również na spotkanie z biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej - ks. dr Marianem Rojkiem.

W trakcie dziesięciodniowego pobytu w Przemyślu nauczyciele i uczniowie węgierscy mieli okazję zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne i Muzeum Dzwonów i Fajek, a także Zamek w Łańcucie.

Udział w dyskotece walentynkowej, tradycyjny kulig ze staropolskimi potrawami, zimowe rozrywki na lodowisku i stoku narciarskim, zabawy integracyjne, udział w zajęciach lekcyjnych przeprowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów stanowiły część kulturalno-rozrywkową wizyty.

Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli również w konferencji historyczno-kulturalnej, dotyczącej polskich i węgierskich kompozytorów i ich wpływu na rozwój muzyki światowej. Konferencja opierała się na prezentacjach multimedialnych przygotowanych w języku angielskim i niemieckich przez uczniów obu szkół. Gośćmi tej części wizyty byli m.in. przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz przemyskiego oddziału Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Kolejnym elementem współpracy zaprzyjaźnionych szkół będzie wizyta grupy polskiej w Egerze w czerwcu br.

JPGNULL (19,94KB)

JPGNULL (32,31KB)

JPGNULL (21,19KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2010 08:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2010 08:58