2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z działalności Straży Miejskiej w Przemyślu za miesiąc luty 2010 r.

W lutym br. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu podjęli 3261 interwencji. Na tę ogólną liczbę działań składa się między innymi nałożenie 295 mandatów karnych na łączną kwotę 34 380 zł. Najczęstszym powodem ich przyznawania były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (liczba mandatów 176).
Ponadto w lutym Strażnicy udzielili między innymi 1355 pouczeń i skierowali 70 wniosków o ukaranie przez Sąd Grodzki. W zależności od kompetencji innym służbom funkcjonariusze przekazali 118 spraw. W opisywanym okresie zostało przekazanych 5 spraw będących w zakresie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
Bieżące tygodniowe raporty związane z działaniami Straży Miejskiej w Przemyślu dostępne są również na stronie internetowej: http://smprzemysl.pl

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl