7.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie dwóch projektów gminy

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2010 r. Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.


1. Projekt pn.: „Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu”. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego.
Osuwisko powstało na obszarze około 2 ha w południowo-zachodniej części cmentarza.
W wyniku realizacji projektu zabezpieczony zostanie przed osuwaniem mas ziemnych teren Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu, a tym samym przed zniszczeniem zostaną zabezpieczone znajdujące się tam groby.

Wartość całkowita projektu: 4 719 779,84 zł
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł
Realizacja przewidziana jest w 2010 roku

2. Projekt pn.: „Odwodnienie i stabilizacja zbocza przy ul. Sanockiej w Przemyślu”.
Celem projektu jest zabezpieczenie 2 budynków mieszkalnych przy ul Sanockiej
w Przemyślu, fragmentu samej ul. Sanockiej oraz działek prywatnych jak też należących do Gminy Miejskiej Przemyśl przed osuwiskiem. o powierzchni 14,62 ha.
Projekt został podzielony na 2 etapy:
- Etap pierwszy wykonany został w okresie maj – lipiec 2009 r.
- Etap drugi zaplanowany został na III kwartał 2010 r.

Wartość całkowita: 388 058,21 zł
Dofinansowanie: 329 849,48 zł

Dla przedmiotowych projektów przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl