16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z realizacji Strategii za okres 2008-2009

Raport z realizacji „Strategii Rozwoju
Turystyki dla Miasta Przemyśla
na lata 2008 – 2015”

za okres 2008 – 2009

 

Wstęp


Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015 została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Urzędu Miejskiego. Wydziałem odpowiedzialnym za wdrażanie „strategii” jest Wydział Kultury, Promocji i Turystyki. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 311/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007r.Raport przedstawia realizację działań zawartych w dokumencie przez Urząd Miejski oraz instytucje zainteresowane ze względu na profil działalności. Celem nadrzędnym strategii jest uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl. Struktura celów Strategii została oparta o 5 filarów – 5 obszarów priorytetowych, w ramach których zostały zapisane konkretne działania jakie muszą zostać wykonane, by osiągnąć cel nadrzędny. Należą do nich:

• produkt turystyczny (budowa markowego zintegrowanego produktu turystycznego integrującego walory Przemyśla, przygotowanie oferty turystycznej gotowej do sprzedaży na rynku usług turystycznych, generującej dochody),
• zasoby ludzkie (przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla szeroko pojętych kadr obsługi ruchu turystycznego),
• wsparcie marketingowe (zbudowanie marki turystycznej Przemyśla i stworzenie jego jasnego jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i Europy) ,
• przestrzeń turystyczna (rozbudowa bazy turystycznej i para turystycznej, poprawa dostępności turystycznej miasta), wsparcie Instytucjonalne. (wypracowanie mechanizmów współpracy z branżą turystyczną).
Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają doprowadzić do budowania marki turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”. Kierunek ten zakłada konieczność skoncentrowania polityki marketingowej na wypromowaniu zupełnie nowego znaczenia hasła Twierdza Przemyśl. Współcześnie Twierdza nie ma być budowlą fortyfikacyjną, lecz symbolem naszego produktu turystycznego. Pomysł Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl to stworzenie rynkowej oferty turystycznej na bazie potencjału turystycznego miasta w ramach poszczególnych segmentów, które umownie nazwano fortami ( fort aktywny, kulturowy, hobbystów, religijny, biznesowy i edukacyjny).

 

Uwaga!
W załączeniu plik z prezentacją, przedstawiającą
Raport z realizacji „Strategii Rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015” za okres 2008 – 2009

Szczegółowy raport obejmujący całość zagadnienia dostępny jest w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, pokój nr 34 (II piętro).

ZIPRaport z realizacji Strategii za okres 2008-2009

Opublikował:  | Data publikacji: 10-03-2010 10:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-03-2010 09:31