13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

STOK NARCIARSKI, UL. GROCHOWSKA

1. Nieruchomość: niezabudowana, położona przy ul. Grochowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

2. Powierzchnia: obszar „D” o pow. ok. 12,3 ar w obrębie działki nr 978/3 o pow. 12,2469 ha w obr. 212

3. Forma udostępnienia: udostępnienie w formie wieloletniej dzierżawy

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” uchwalonego Uchwałą Nr 194/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009r obszar „D” jest obszarem lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych itp. Obszar przylega bezpośrednio do terenu parkingu.

5. Infrastruktura: teren nieuzbrojony

6. Stan prawny: uregulowany, działka jest własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. (0-16) 675-12-10, e mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 03-03-2010 13:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 13:05