9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"MAŁY BAZAR" PRZY UL. WILSONA

1. Nieruchomość: położona przy ul. Wilsona, dz. nr 175 zabudowana: wiata stalowa nr 1 o pow. zab. 163 m2, kubatura 571 m3, wiata stalowa nr 2 o pow. zab. 152 m2, kubatura 532 m3.

2. Powierzchnia: działka nr 176 o pow. 0,8684 ha i nr 175 o pow. 0,3101 ha w obr. 207.

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Wybrzeże” uchwalonego Uchwałą Nr 2/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008r. opisywany teren położony jest w obszarze „UC/U” – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i usług o pow. ok. 2,09 ha. Dopuszcza się lokalizowanie w terenie m.in. funkcji użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby obsługi bankowej, kultury, gastronomii, usług hotelarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, biurowych i innych usług, obiektów małej architektury, wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych, parkingów w tym wielopoziomowe i inne.

5. Infrastruktura: w działce sieć wodociągowa, w ul. Kopernika pełne uzbrojenie.

6. Stan prawny: uregulowany. Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. (0-16) 675-12-10,

Zbycie ww. nieruchomości zostało wstrzymane do czasu zmiany lokalizacji bazaru.

JPGNULL (548,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 03-03-2010 13:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-03-2010 14:33