9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"RYBI PLAC" PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

1. Nieruchomość: niezabudowana, położona przy Placu Rybim, przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ratuszowej

2. Powierzchnia: obszar "3U" ok. 24a, obszar "4U" ok. 29a.

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”, wyznacza się tereny usług "U", które planuje się przeznaczyć pod zabudowę obiektami usługowymi o dopuszczalnym zakresie usług: handel, gastronomia, kultura, usługi związane z obsługa turystyki, biura a także wielofunkcyjnymi obiektami typu „Galeria”, którą należy zrealizować w formie jednego budynku na każdym z terenów i o minimalnej powierzchni użytkowej 2500 m2 w każdym budynku. Dla terenu 4U dopuszcza się usługi celu publicznego z zakresem usług administracyjnych.

5. Infrastruktura: pełne uzbrojenie: sieć elektryczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa

6. Stan prawny: uregulowany, działki stanowią własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 pok. nr 12, tel. 16 675-21-27

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj!

 

JPGFragment MPZP "Stare Miasto I" (217,02KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 03-03-2010 11:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-10-2012 14:57