12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o zakończonej zbiórce publicznej z okazji 200 Rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego

Podkarpacki Komitet Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego z siedzibą w Przemyślu informuje, że w dniach od 01.02.2009r. do 31.12.2009r. był organizatorem zbiórki publicznej. Jej celem było pozyskanie środków finansowych na wystawienie popiersia Juliusza Słowackiego i tablicy okolicznościowej upamiętniającej 200. rocznicę urodzin wieszcza. Zbiórka realizowana była na terenie Przemyśla w oparciu o pozwolenie Prezydenta Miasta nr ZK.III/2/5022-19/08/09 z dnia 6 stycznia 2009r. W wyniku zbiórki Komitet pozyskał kwotę 19.266,88 zł., na którą złożyły się następujące wpływy:

 

- z dobrowolnych wpłat na konto bankowe: 11.992,88 zł,
- ze sprzedaży cegiełek fundacyjnych: 7.070,00 zł,
- ze sprzedaży: 500 kg złomu (0,30 zł/kg), 1 kg miedzi (12zł/kg) i 6 kg mosiądzu (7 zł/kg) 204,00 złote. Koszty jakie poniósł Komitet w związku z przeprowadzoną zbiórką wyniosły 66,88 zł.


Członkowie Podkarpackiego Komitetu 200 Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom zbiórki publicznej, bo tylko dzięki ich hojności jej cel został osiągnięty.


Przewodniczący Komitetu
Tomasz Dziumak

JPGInformacja o zakończonej zbiórce publicznej z okazji 200 Rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego

JPGInformacja o zakończonej zbiórce publicznej z okazji 200 Rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego

Opublikował:  | Data publikacji: 02-03-2010 10:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:08