13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzyświetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu zorganizowała tradycyjnie już X Międzyświetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Celem przeglądu było zeprezentowanie przez uczniów kolęd i pastorałek, zarówno tych nowych, jak i tych zapomnianych. Wspólne kolędowanie dzieci przebranych w charakterystyczne stroje miało służyć podtrzymaniu tradycji bożonarodzeniowych. W imprezie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu Przemyśla. Przegląd otwierała inscenizacja muzyczna przygotowana przez uczniów uczęszczających do świetlicy SP nr 4. Przedstawiciele każdej szkoły zaprezentowali po jednej kolędzie i złożyli bożonarodzeniowe życzenia lub powinszowania. Zespoły przebrane były w stroje kolędnicze. Na zakończenie wystąpiły dwie solistki ze SP nr 4. Za kolędę wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Impreza odbyła się w auli SP nr 4 z udziałem dyrektora szkoły, Pani Doroty Kotuły, która osobiście składał dzieciom gratulacje
i wręczała dyplomy.

DOTNULL (5,17MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 01-03-2010 11:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-03-2010 11:14