-5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na komiks i maskotkę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konkursach:


- na komiks Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie komiksu, który będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich oraz promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl


- na projekt maskotki promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego i nazwy maskotki, która będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, wykorzystywany podczas wydarzeń i kampanii informacyjno – promocyjnych oraz na wybranych materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 22-02-2010 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-02-2010 14:40