18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oficjalne oddanie do użytku drugiego bloku socjalnego

16 lutego br. odbyła się krótka uroczystość oddania do użytku drugiego bloku socjalnego wybudowanego przy ul. Herburtów. Wzięli w niej udział obok Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla i jego Zastępców, przedstawiciele Rady Miejskiej, przedsiębiorstw oraz służb zaangażowanych w proces inwestycyjny. Wszystkim zgromadzonym słowa podziękowania za sprawne zakończenie inwestycji złożył Prezydent Miasta, a ceremonii poświęcenia budynku dokonał Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pikulicach Ks. Tadeusz Baj.

To drugi oddany w tym miejscu budynek mieszkalny wielorodzinny - znajdują się w nich  łącznie 52 mieszkania (po 26 w każdym) o powierzchni od 23,9 m2 do 42,4 m2, w związku z tym uzyskano 1 758,4 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
Parametry techniczne jednego budynku:
­ Powierzchnia zabudowy - 423,28 m2
­ Powierzchnia całkowita - 1 681,34 m2
­ Powierzchnia użytkowa 26 mieszkań – 879,2 m2
Koszt budowy tego przedsięwzięcia wyniósł 7 046 422,04 zł - pierwszego budynku z lokalami socjalnymi wyniosła 3 648 528,07 zł, drugiego 3 397 983,97 zł. Gmina Miejska Przemyśl uzyskała wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych
w wysokości 20% kosztów budowy przypadających lokale socjalne w wysokości 1 291 629,83zł. W trakcie realizacji powyższych inwestycji zagospodarowano (uporządkowano) również tereny przyległe do nowobudowanych budynków, jak i już istniejących (ul. Herburtów 20, 22, 24 i 26) poprzez wybudowanie ciągów pieszo – jezdnych, parkingów, placu zabaw.
Autorem projektu obu budynków była Firma LINIAarchitekci spółka partnerska
z Krakowa. Prowadzącym obsługę wsparcia finansowego był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Krakowie. Inwestorem zastępczym na przedmiotowym zadaniu była Firma „INWEST-ROL” Spółka z o.o z Przemyśla.

Herburtów 26A

Wykonawcą budynku nr 1 – zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TECHNOBUD” Sp. z o.o z Przemyśla. W dniu 3 września 2008r przekazano wykonawcy plac budowy, roboty trwały do 31 lipca 2009r. W dniu 15 września 2009r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla wydał Decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego nr 1, po uprawomocnieniu się decyzji, nastąpiło zasiedlanie mieszkań.
Zasiedlając budynek zrealizowano:
- 18 eksmisji;
- 5 wniosków z wykazu rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego;
- dokonaliśmy 4 zamian lokali z urzędu;
- zyskaliśmy 7 mieszkań do ponownego zasiedlenia (najemcy mieszkań na ul. Herburtów zwrócili Gminie dotychczas zajmowane lokale).

Herburtów 24A
Wykonawcą budynku nr 2 (ul. Herburtów 24A) – zostało Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S.A z Jarosławia. W dniu 2 marca 2009r przekazano wykonawcy plac budowy, roboty trwały do 16 grudnia 2009r. W dniu 5 lutego br. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego nr 2, po uprawomocnieniu się decyzji, nastąpi zasiedlanie mieszkań, co jest przewidywane na 18-19 lutego br.
Wstępne plany zasiedlenia tego budynku przewidują realizację:
- 13 eksmisji;
- 9 wniosków z wykazu;
- 3 zamian lokali z urzędu;
- wykwaterowań 4 rodzin z budynków o złym stanie technicznym;
- uzyskamy 4 lokale do ponownego zasiedlenia.

Gmina Miejska Przemyśl wyremontowała lub prowadzi w chwili obecnej remont pozostałych budynków sąsiadujących z nowo wybudowanymi budynkami. Tym samym zostanie zrewaloryzowana znaczna część terenów pokoszarowych na tym osiedlu.

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

JPGUroczyste oddanie do użytku budynku przy ul. Herburtów

Opublikował:  | Data publikacji: 18-02-2010 14:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:23