12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ferie w mieście

Uczniowie przemyskich szkół rozpoczęli właśnie ferie zimowe. Na najbliższe dwa tygodnie szkoły, organizacje społeczne i kulturalne mają dla młodzieży i dzieci wiele ciekawych propozycji.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że w okresie ferii zimowych, tj. w dniach od 15 lutego do dnia 26 lutego 2010 roku w następujących szkołach funkcjonują placówki wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza 3,
tel. 016 678 91 51;
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bohaterów Września, ul. Stanisława Konarskiego 7,
tel. 016 678 21 24;
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Św. Jana Pawła II, ul. Generała Mieczysława Boruty Spiechowicza 1, tel. 016 677 95 00;
4. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobótki 23, tel. 016 678 99 74;
5. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 12. tel. 016 670 72 70;
6. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wincentego Pola 5, tel. 016 678 55 76;
7. Gimnazjum Nr 3 , ul. Waleriana Łukasińskiego 7, tel. 016 678 23 22;
8. II Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Kazimierza Morawskiego, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, tel. 016 679 96 75.

Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu (ul. Świętego Józefa 6, tel. 016 670 20 03) organizuje ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta w ramach statutowej działalności placówki.
W programie ferii przewidziano zajęcia sportowo - rekreacyjne, w tym zajęcia sportowe na stoku narciarskim, gry i zabawy ruchowe w salach gimnastycznych oraz zajęcia kulturalne: wycieczki do muzeów, biblioteki, a także wiele innych atrakcji dostosowanych do wieku uczestników.
Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zimowisk udzielają dyrektorzy ww. szkół.

W ramach programów profilaktycznych zajęcia prowadzą:

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży WZRASTANIE w Przemyślu przy ul. Kościuszki 5 - Klub Sportowy CZUWAJ w Przemyślu przy ul. 22 Stycznia 6 w terminie od 13.02. do 27.02.2010r.

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 12 - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta,
w terminie od 15.02. do 26.02.2010r.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Nr 1 – Polonia” w Przemyślu przy ul. 3 – go Maja 38 - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta w terminie od 15.02. do 26.02.2010r.

Stowarzyszeni Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta” w Przemyślu przy ul. Świętego Jana 3 - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta w terminie od 15.02. do 27.02.2010r.

Miejski Klub Sportowy POLONIA w Przemyślu przy ul. Sienkiewicza 7 - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta, w terminie od 15.02. do 24.02.2010r.

Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” w Przemyślu przy ul. Sienkiewicza 3. - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta w terminie od 15.02. do 19.02.2010r.

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu przy ul. Boruty Spiechowicza 1 - Obiekty własne i sportowo – rekreacyjne na terenie miasta w terminie od 15.02. do 26.02.2010r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Orląt Przemyskich w Przemyślu przy ul. 22 Stycznia 20 - HARCÓWKA w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 9 w terminie od 15.02. do 26.02.2010r.

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zaprasza w drugim tygodniu Ferii Zimowych tj. od 22 do 27 lutego 2010 r. do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” przy ul. S. Konarskiego 5 na bezpłatne warsztaty taneczne.

Porządek Dzienny:
9.00 - 11.00 - warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży z miasta/taniec ludowy,
historyczny i nowoczesny/
11.30 - 14.00 - warsztaty zamknięte dla grup tanecznych ZPiT "Przemyśl"
16.30 - 18.00 - warsztaty zamknięte dla grup ZPiT "Przemyśl"
18.00 - 21.00 - warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży z miasta /taniec ludowy,
historyczny i nowoczesny/

Obowiązuje wygodny strój i obuwie na zmianę/najlepiej halówki.
Dodatkowe informacje tel. 16 678 23 59.


Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyślu zaprasza w dniach 24, 25 i 26 lutego 2010 r. w godz. 11.00 – 13.00 na bezpłatne warsztaty teatralne dla adeptów sztuki aktorskiej. Zajęcia odbywać się będą na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
Dodatkowe informacje tel. 16 678 25 43.

Wydział Sportu wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych oraz Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji prowadzi na feriach zimowych akcję "Ferie zimowe z trenerem środowiskowym". Akcja polega na zatrudnieniu dwóch instruktorów na lodowisku i stoku narciarskim, którzy zajmować się będą przez 10 dni ferii (od poniedziałku do piątku 15 - 26 luty 2010 r.) wytypowanymi przez szkoły, w których prowadzone są półkolonie, grupami dzieci z rodzin najniżej uposażonych.
Dzieci otrzymają za darmo sprzęt sportowy (narty, łyżwy) i będą mogły za darmo spróbować swoich sił na stoku narciarskim i lodowisku. Również za darmo wytypowane grupy dzieci będą miały zajęcia na krytej pływalni.
Zajęcia koordynuje Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2010 13:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10