8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

15 lat działań twórczych "Wzrastania"

Tegoroczny koncert kolędowy „Wzrastania” (31.01.2010) połączony był z inauguracją świętowania jubileuszu - 15 lecia artystycznej aktywności świetlic w Przemyślu i Radymnie, co związane było z działaniem na rzecz społeczności lokalnej.
W 1995 roku był organizowany w Przemyślu przegląd Form artystycznych wspólnoty Wzrastania - i od tej pory działania wokalne, teatralne, taneczne czy plastyczne prezentowane były poza placówkami Wzrastania (głównie świetlicami)
Świetlice w Radymnie i Przemyślu od powyższego czasu zaczęły regularnie uczestniczyć w różnych konkursach, przeglądach współpracować z samorządami lokalnymi. Zawsze były to formy dodatkowe. Świetlice nie posiadają specjalnego zespołu wokalnego, czy grupy plastycznej, ale w proponowane formy angażują się osoby, które wykazują odpowiednie zainteresowania, upodobania, zdolności .
Dorobek plastyczny czy teatralno – muzyczny jak analizujemy dzisiaj -jest bogaty. Obrazują to albumy, kroniki, filmy, dyplomy, liczba koncertów. Lecz nie zdobywanie miejsc wyróżnień, podejmowanie rywalizacji jest celem pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza, że poziom zdolności w poszczególnych formach jest bardzo różny. Aktywność powyższa jest jedną z form oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych obu placówek. Ważna jest motywacja, zaangażowanie, pragnienie twórczego spędzenia czasu wolnego.
Do całokształtu osiągnięć przyczynili się:
- same dzieci i młodzież /grupa zmieniała się; dziś już część wychowanków jest dorosła/.
- animatorzy działań twórczych, głównie to wychowawcy w ostatnim czasie instruktorzy/muzyczni, taneczni/
muzyki, tańca;
- sponsorzy
- wolontariusze
- promotorzy - media, lokalna prasa, telewizja
Najbardziej zapamiętani, zaangażowani z etapu 15 lat z poszczególnego zakresu kształtowania dorobku twórczego świetlic w Radymnie i Przemyślu - zostali obdarowani okolicznościowymi trofeami i dyplomami.
Należeli do nich:

- Wychowawcy:
P. Lucyna i Piotr Misińscy, mający za sobą 15 lat pracy z dziećmi i młodzieżą Przemyśla i Radymna. Kolejni: Aneta Dubiel – Krzepa, Monika Wątróbska, Katarzyna Szal
Aktualnie zatrudnione w świetlicy w Przemyślu P. Urszula Hendzel i Małgorzata Morawska.
-instruktorki tańca: Anna Figurak i Ewelina Rabaczak, wcześniej P. Elżbieta Sebastianka

- Wolontariusze:
Elżbieta Polenik w Przemyślu i Jolanta Czekierda w Radymnie.

- Wspierający materialnie - Sponsorzy
Grupę tą reprezentowali:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Kurator – Jacek Wojtas,
- Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Krzysztof Więckiewicz, Województwo Podkarpackie - Marszałek Zygmunt Cholewiński;
- Oczywiście istotną rolę odegrały samorządy lokalne, różne wydziały Miasta Przemyśla oraz Radymna; – podziękowanie odebrali: P. Burmistrza Miasta Radymna – Wiesław Prożek i Prezydenta Miasta Przemyśla P. Robert Choma.
Wspierał świetlice materialnie także P. Zbigniew Bednarczyk, dodatkowo inspirował wychowanków do twórczości - a także promował .

- Promujący – aktywność, twórczość dzieci i młodzieży

- Pomimo, że wzrastanie nigdy nie miało typowego zespołu muzycznego udało się grupie wokalnej, śpiewać na wielkich scenach i u boku światowych sław takich jak Denis Rousoss, Drupi, Zespól Orfeusz, – było to możliwe dzięki osobie P. Emila Jurkiewicza, który tak inspirował i promował dzieci i młodzież ”Wzrastania”. Dziękujemy za to docenienie i niezapomniane pobyty w Wisłoku Wielkim oraz Iwoniczu Zdroju, gdzie mogli podpatrywać zespoły cygańskie i greckie .

- Podziękowanie zostało skierowane do Przemyskiej Telewizji Kablowej „TOYA” za towarzyszenie nam w wielu uroczystościach – Państwu Teresie i Januszowi Kroczkom, za nas docenienie.
- Aktywność nasza była dokumentowana niejednokrotnie przez tygodnik Niedziela, Życie Podkarpackie, a podziękowanie zostało złożone odpowiednio na ręce ks. Prałata Zbigniewa Suchy jak pana Artura Wilguckiego.
- Za piękne ujęcia fotograficzne dyplom otrzymał P. Stanisław Szarzyński i Zdzisław Wójcik
- Za promocję, edukację medialną, podziękowanie skierowane zostało do Radia Fara

- Wspierający, zachęcający do działania:

(do tej grupy należał śp. ks. Wacław Partyka, który inspirował, był w wielu twórczych wydarzeniach, konkursach)
- P. Artur Mikita (pomoc przy nagraniu I płytki, funkcja Jury w konkursach)
-P. Urszula Serafin(funkcja Jury w konkursach, promocja ,życzliwość- współdziałanie)
- Pan Marian Garwona wspierał i promował formy artystyczne wychowanków
- P. Jan Bartmiński, wspierający i promujący działania artystyczne
- P. Jerzy Krużel, inspirujący do działania, wspierający przez funkcję Jury w konkursach
- Ksiądz Marek Wojnarowski - Dyrektor Muzeum Diecezjalnego, które uczestniczyło w
edukacji, a ksiądz wspierał nas przy konkursach funkcję Jury
- P. Daniela Suchy i Czesława Zawadzka - także animujące, inspirujące do aktywności

Szczególny udział:

* Współpracujący stwarzający warunki do działania to dyrektor P. Renata Nowakowska z
zespołem pracowników Przemyskiego Centrum Nauki i Kultury „Zamek”
* podziękowanie za podejmowanie współpracy i działań integracyjnych - P. Halinie
Wójcickiej i dla chóru „Lilia” z Sądowej Wiszni( obecna Ukraina)
* Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, gdyż do 2000 roku świetlice w Przemyślu i Radymnie działały strukturach organizacyjnych Fundacji.

W imieniu „Wzrastania” podziękowania na scenie Zamku Kazimierzowskiego wręczał dostojny gość uroczystości ks. Biskup Adam Szal

- Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju, animacji działań twórczych u dzieci i młodzieży składamy serdeczne podziękowania. Okolicznościowe trofea i dyplomy przygotowała firma poligraficzna EMI z Pzrmyśla.

Zarząd Wzrastania
Wystawa fotograficzna ujmująca dorobek 15 lat działań twórczych „Wzrastania” znajduje się w korytarzu wejściowym Urzędu Miasta Przemyśla ul. Rynek 1

 

Alicja Sabatowska

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania

Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie"

JPG15-lecie "Wzrastania" (639,74KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (652,68KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (710,57KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (393,32KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (643,33KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (538,83KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (643,50KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (603,54KB)

JPG15-lecie "Wzrastania" (584,64KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 11-02-2010 14:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:25