16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

W środę 10 lutego br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej uroczyście podpisał porozumienie z reprezentantami Mieszkańców sołectwa Krówniki. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Krównik, którym Prezydent oraz Radni podziękowali za czynny udział w konsultacjach społecznych i wyrażenie w nich większościowej woli włączenia terenu Krównik w granice administracyjne Przemyśla.
Porozumienie, podobnie jak w przypadku podpisanego w ubiegłym roku z mieszkańcami Kruhela Wielkiego, zawiera zobowiązania władz samorządowych do zrealizowania konkretnych zadań inwestycyjnych na terenie Krównik. W przypadku pozytywnej decyzji ministerialnej podpisane porozumienie spowoduje wpisanie ujętych w nim zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i zabezpieczenie stosownych środków na ten cel w budżecie miasta od 2011 roku.

Zadania objęte porozumieniem to:

• budowę kanalizacji w Krównikach;
• remont drogi i chodnika wraz z oświetleniem ulicznym po zakończeniu robót wodno-kanalizacyjnych utrzymanie stadionu wraz z klubem sportowym;
• przebudowę skrzyżowania i zmianę lokalizacji przystanku autobusowego (kontynuacja rozpoczętej w 2010 roku przebudowy ul. Ofiar Katynia wraz z mostem na rzece Wiar);
• budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krównikach.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

JPGUroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl