17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 15 lutego 2010 r. (poniedziałek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 23 grudnia 2009 r. i 7 stycznia 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. – proj.
Nr 21/2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX, Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. Nr 3/2010.
7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – proj. Nr 22/2010.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu p.n. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla” – proj. Nr 4/2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – 8/2010, 9/2010, 10/2010, 12/2010,
b) oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 13/2010,
c) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 16/2010,
d) ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 17/2010,
e) zmiany Uchwały Nr 10/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia
2008 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr 145/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009 r. – proj. Nr 18/2010,
f) nadania nazwy drodze wewnętrznej – proj. Nr 5/2010,
g) zmiany nazwy ulicy – proj. Nr 6/2010,
h) zmiany w nazwie ulicy Jarosława Dąbrowskiego – proj. Nr 7/2010.
10. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – proj.
Nr 2/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. Nr 20/2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 – proj. Nr 14/2010.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 19/2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2010 r. – proj. Nr 15/2010.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za
IV kwartał 2009 r.
17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego
w 2009 r.
18. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za III i IV kwartał 2009 r.
19. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2009 r.
20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
21. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-02-2010 16:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17