22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Relacja z konferencji prasowej Prezydenta Miasta Przemyśla

W dniu 9 lutego br. odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla, poświęcona głównie dwóm tematom: zakończeniu sprawy części roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP wobec nieruchomości na terenie miasta Przemyśla oraz wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Miasta Przemyśla…”

I. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wraz ze swoim Zastępcą Wiesławem Jurkiewiczem przedstawili krótko historię roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz działań prowadzonych w tej sprawie przez Komisję Regulacyjną w Warszawie. Podkreślili, że Przemyśl jest miastem, którego dotyczy największa ilość – 62 - wszczętych wniosków o postępowanie regulacyjne prowadzonych przez Komisję. Zostały one wszczęte w latach 2001 – 2004 i do obecnego roku nie znalazły zakończenia. Dzięki podjętym w połowie 2009 roku rozmowom z przedstawicielami ZGWŻwRP wypracowane zostały ugody, dzięki czemu w dniu 3 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Orzekającego Komisji Regulacyjnej, na którym ogłoszone zostały orzeczenia i podpisane ugody. Zakończono w ten sposób 28 z 62 postępowań. Część z rozwiązanych spraw dotyczyła nieruchomości bardzo istotnych dla rozwoju miasta (m.in. działki przy Rybim Placu), którymi Gmina mogła dysponować do tej pory ze względu na toczące się postępowanie w bardzo ograniczonym zakresie. Prezydent podkreślił dobrą wolę przedstawicieli ZWGŻwRP w dążeniu do zawarcia kompromisu i ugody, a także fakt woli obu stron do podobnego rozstrzygnięcia sprawy pozostałych 34 wniosków.


II. Prezydent poinformował, że z dniem 9 lutego br. wszczęte zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową Nr 77 z drogą krajową Nr 28 (…)”. Postępowanie to zgodnie z prawem powinno się zakończyć wydaniem po 90 dniach decyzji. Prezydent poinformował, że podejmie starania o maksymalne skrócenie tego okresu, ze względu na chęć przyspieszenia całej procedury. Decyzja będzie także elementem umowy o dofinansowanie tej obecnie najważniejszej dla Przemyśla inwestycji i dopiero po tym wydarzeniu możliwe będzie rozpoczęcie procedury przetargowej, której uruchomienie jest przewidywane na koniec II kwartału br.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKonferencja praswoa Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl