12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Relacja z konferencji prasowej Prezydenta Miasta Przemyśla

W dniu 9 lutego br. odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla, poświęcona głównie dwóm tematom: zakończeniu sprawy części roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP wobec nieruchomości na terenie miasta Przemyśla oraz wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Miasta Przemyśla…”

I. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wraz ze swoim Zastępcą Wiesławem Jurkiewiczem przedstawili krótko historię roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz działań prowadzonych w tej sprawie przez Komisję Regulacyjną w Warszawie. Podkreślili, że Przemyśl jest miastem, którego dotyczy największa ilość – 62 - wszczętych wniosków o postępowanie regulacyjne prowadzonych przez Komisję. Zostały one wszczęte w latach 2001 – 2004 i do obecnego roku nie znalazły zakończenia. Dzięki podjętym w połowie 2009 roku rozmowom z przedstawicielami ZGWŻwRP wypracowane zostały ugody, dzięki czemu w dniu 3 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Orzekającego Komisji Regulacyjnej, na którym ogłoszone zostały orzeczenia i podpisane ugody. Zakończono w ten sposób 28 z 62 postępowań. Część z rozwiązanych spraw dotyczyła nieruchomości bardzo istotnych dla rozwoju miasta (m.in. działki przy Rybim Placu), którymi Gmina mogła dysponować do tej pory ze względu na toczące się postępowanie w bardzo ograniczonym zakresie. Prezydent podkreślił dobrą wolę przedstawicieli ZWGŻwRP w dążeniu do zawarcia kompromisu i ugody, a także fakt woli obu stron do podobnego rozstrzygnięcia sprawy pozostałych 34 wniosków.


II. Prezydent poinformował, że z dniem 9 lutego br. wszczęte zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową Nr 77 z drogą krajową Nr 28 (…)”. Postępowanie to zgodnie z prawem powinno się zakończyć wydaniem po 90 dniach decyzji. Prezydent poinformował, że podejmie starania o maksymalne skrócenie tego okresu, ze względu na chęć przyspieszenia całej procedury. Decyzja będzie także elementem umowy o dofinansowanie tej obecnie najważniejszej dla Przemyśla inwestycji i dopiero po tym wydarzeniu możliwe będzie rozpoczęcie procedury przetargowej, której uruchomienie jest przewidywane na koniec II kwartału br.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKonferencja praswoa Prezydenta Miasta (324,80KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-02-2010 15:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:14