10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie realizacji dwóch projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2010 r. Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Projekt pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu” dotyczy zakupu 12 szt. nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów miejskich posiadających certyfikat ISO 9001, z przeznaczeniem do obsługi linii miejskich i podmiejskich oraz zakupu elektronicznych tablic informacyjnych (2 szt.) jako elementów systemu informowania podróżnych.


Wartość całkowita: 7 117 724,00 zł
Dofinansowanie: 6 050 065,40 zł
Realizacja przewidziana jest w 2010 roku

Projekt pn.: „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu” dotyczy budowy instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie składowiska odpadów w Przemyślu. Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia systemowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja projektu prowadzi do modernizacji istniejącego Zakładu Usług Komunalnych - składowisko Przemyśl. Projekt przyczyni się do zminimalizowania ilości wytwarzanych i składowanych odpadów w sektorze komunalnym poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania. W zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi przede wszystkim utworzenie sortowni i kompostowni.

Wartość całkowita: 22 703 094,68 zł
Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł
Realizacja przewidziana jest w latach 2010 - 2011

Dla przedmiotowych projektów przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-02-2010 14:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04