12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Relacja z konferencji prasowej Prezydenta Miasta Przemyśla

29 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla. Prezydent Robert Choma poinformował o przebiegu swojego spotkania z Wójtem Gminy Przemyśl Witoldem Kowalskim w 27 stycznia br. Głównym tematem tych rozmów była niedawno złożona przez Prezydenta propozycja połączenia obydwóch gmin. Wzięli w nich udział również inni przedstawiciele Gminy Przemyśl, a ze strony miasta część członków Zespołu ds. zmiany granic.
Prezydent Robert Choma poinformował w trakcie konferencji, że z zadowoleniem i satysfakcją przyjął fakt, że Wójt Gminy Przemyśl zechciał skorzystać z jego zaproszenia i dać okazję do rozpoczęcia rozmów w sprawie proponowanego projektu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania argumentów ze strony miasta za realizacją pomysłu zmiany granic w formie połączenia gmin, a także dało możliwość udzielenia odpowiedzi na wiele, często bardzo szczegółowych, pytań ze strony Wójta i przedstawicieli Gminy Przemyśl dotyczących trwającego procesu poszerzenia miasta.
Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozmów, Prezydent przedstawi w dniu 4 lutego br. pomysł połączenia gmin Zespołowi ds. zmiany granic, a ze swojej strony Wójt zapewnił
o jego przedstawieniu Radzie Gminy, sołtysom i mieszkańcom sołectw – prosząc jednocześnie o czas na przeprowadzenie tego rodzaju konsultacji. Prezydent zaproponuje także, aby Zespół ds. zmiany granic spotkał się w tej sprawie z Radą Gminy w celu dalszej, szczegółowej dyskusji. Jeżeli uzyska zgodę zainteresowanych stron, rozpocznie szczegółowe konsultacje we właściwych resortach na temat profitów z tym związanych i warunków na jakich ten projekt mógłby być realizowany.
W trakcie konferencji prasowej obok Prezydenta Roberta Chomy głos zabrali także przedstawiciele grupy mieszkańców Krównik opowiadający się za przyłączeniem sołectwa do miasta. Potwierdzili oni wyrażane przez Prezydenta obawy, co do rzetelności i obiektywności kończących się właśnie w Gminie Przemyśl konsultacji w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla.

Witold Wołczyk
Kancelaria
Prezydenta Miasta

JPGKonferencja prasowa Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2010 15:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 09:35