8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Przemyskiego Towarzystwa Psychotronicznego

OBWIESZCZENIE

Likwidator stowarzyszenia PRZEMYSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTRONICZNEGO w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 13430/09/614 z dnia 8 stycznia 2010 r.,


postanowił

1. Rozwiązać Przemyskie Towarzystwo Psychotroniczne w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Halinę Przyprawę.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Grunwaldzka 52/31, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11 A, 35-959 Rzeszów.

LIKWIDATOR
Halina Przyprawa

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl