7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Nehrybki

W piątek 22 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla odpowiadając na zaproszenie grupy mieszkańców sołectwa Nehrybka spotkał się z nimi aby zaprezentować kierunki rozwoju miasta. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. W pierwszej części Prezydent przedstawił istotne zagadnienia związane z rozwojem Przemyśla i potrzebą poszerzania jego granic.
Po prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Najczęstsze z nich dotyczyły między innymi możliwości kontynuacji rozpoczętych przed laty i kontynuowanych etapami inwestycji przez Wójta Gminy Przemyśl. Inne pytania związane były także z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Nehrybce – Prezydent zaprzeczył pogłoskom mówiącym o likwidacji tej placówki po ewentualnym włączeniu sołectwa w granice Przemyśla. Wśród artykułowanych pytań przez obecnych na spotkaniu mieszkańców znalazła się również kwestia nieużywanego od wielu lat budynku Domu Ludowego w Nehrybce. W miejscowości aktywnie działa Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Jawor”. Jego przedstawiciele poinformowali, iż w niedzielę 24 stycznia br. w miejscowości przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta, której celem jest wykazanie rzeczywistej liczby mieszkańców opowiadających się za zmianą granic Przemyśla. Prezydent poinformował, iż wyniki mogą być również dokumentem dołączonym do tegorocznego wniosku o zmianę granic miasta.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl