10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat mojego udziału w kongresie założycielskim powstającego ugrupowania politycznego „Polska Plus” pragnę przedstawić informację na temat mojego zaangażowania w realizację tego projektu.

Obdarzony zaufaniem udzielonym przez czołowych polityków, założycieli tej organizacji, podjąłem decyzję o udziale w Kongresie Założycielskim „Polski Plus” oraz o poparciu dla tej idei. Partia ta w swoich założeniach i manifeście założycielskim w znaczący sposób zabiega o rozwój samorządów terytorialnych. Uważam, że wsparcie dla samorządów oraz działania na rzecz podnoszenia jakości władzy publicznej poprzez zatrudnianie w niej ludzi wykształconych i kompetentnych są elementami, które powinny znaleźć swoje miejsce w programach powstających ugrupowań politycznych. Wynika to z oczekiwań społecznych. Swoje dotychczasowe działania związane z powstaniem „Polski Plus” opierałem o takie przesłanki.

Jednym z warunków skorzystania z oferty przynależności do „Polski Plus”, będzie realizowanie idei samorządności proponowanej przez Stowarzyszenie Polska XXI. Kolejnym ważnym elementem jest pozostawienie możliwości ewentualnego mojego startu w wyborach samorządowych z niezależnego komitetu wyborców. Jeżeli moje założenia na których oparłem swój udział w powstawaniu tego ugrupowania nie będą mogły być zrealizowane nie widzę możliwości mojego dalszego zaangażowania w tym projekcie.

 

Robert Choma

Prezydent

Miasta Przemyśla
Opublikował:  | Data publikacji: 25-01-2010 12:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:14