1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba Prezydenta do Ministra Infrastruktury w sprawie obwodnicy

    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzi, a także sugestią Ministra Infrastruktury, Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się w dniu 8 stycznia br. do Radosława Stępnia Podsekretarza Stanu we wspomnianym ministerstwie, z prośbą o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla. Wnioskowana kwota dofinansowania to 11 800 000 zł.
Prezydent przypomina w swoim wystąpieniu, że w roku 2009 przy wykorzystaniu przyznanego dofinansowania z tego źródła wykonano m.in. przebudowę mostu na rzece Wiar w ciągu ul. Topolowej wraz z dojazdami. Na wykonanie zadań wykorzystaliśmy 100% przyznanego dofinansowania w kwocie 4 700 000 zł, a z własnych środków gminy kwotę 4 870 000 zł.
    Budowa wschodniej drogi obwodowej została zakwalifikowana do zadań, które mają być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Złożony w październiku ub. r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla tej inwestycji, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym przez Komisję i przekazany do oceny merytorycznej.
    Prezydent zwracając się o przyznanie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, wskazuje, że planowana do poniesienia przez Gminę Miejską Przemyśl wartość środków jest dużym wyzwaniem dla budżetu miasta, a odstąpienie od inwestycji spowoduje utrudnienia w rozwoju miasta, a z czasem jego całkowity paraliż komunikacyjny: „Celem głównym budowy drogi obwodowej jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Podkarpacia. Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne na terenie Przemyśla – odciąży centrum miasta z ruchu drogowego, poprawi dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejścia granicznego w Medyce. (…) Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją inwestycji są organizowane przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w związku z czym znacznie zwiększy się liczba osób przemieszczających się pomiędzy Polską i Ukrainą.”
Opublikował:  | Data publikacji: 22-01-2010 16:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:12