7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja prasowa Prezydenta Miasta i służb

Dzisiaj, tj. 18 stycznia br., przed południem odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla, w której wzięli udział także Komendanci Miejscy: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele podległych Prezydentowi służb.

Pierwsza część konferencji poświęcona była groźnemu pożarowi, który miał miejsce 17 stycznia br. w bloku przy ul. Popielów 1. Prezydent podziękował funkcjonariuszom Straży Pożarnej, współpracującym z nimi Policjantom i Strażnikom Miejskim oraz służbom medycznym i ratowniczym za bardzo sprawnie przeprowadzoną akcję. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Tadeusz Kudyba przedstawił przebieg akcji ratowniczej oraz prawdopodobne przyczyny pożaru. Poinformował również, że w pożarze nie ucierpiał poważnie żaden z lokatorów budynku, jedynie kilka osób z powodu podtrucia dymem wymagało opieki lekarskiej - trzy z nich w dalszym ciągu przebywa w szpitalu. Uzupełniając te informacje Komendant Miejski Policji w Przemyślu Krzysztof Pobuta przekazał, że w dalszym ciągu trwają ustalenia Policji, co do przyczyn pożaru i ewentualnych sprawców. Obaj podkreślali bardzo dobrą współpracę pozostałych służb, w tym miejskich. Część lokatorów powróciła już do swoich mieszkań, a oceną zniszczeń i ewentualnych remontów zajmie się zarządca mieszkań - w istniejącej w budynku przy ul. Popielów 1 wspólnocie mieszkaniowej Gmina administruje jedynie 8 lokalami spośród ponad 100.

 

Drugim tematem konferencji była sprawa propozycji jaką złożył Prezydent Miasta Przemyśla na ręce Wójta Gminy Przemyśl w sprawie zmiany granic miasta - połączenia obydwóch gmin. Taka propozycja została przesłana w dniu 15 stycznia, a bliższe informacje na ten temat podawaliśmy w naszym serwisie

W związku z tą nową propozycją czasowo zostały zawieszone zaplanowane na trzy najbliższe dni spotkania z mieszkańcami sołectw: Pikulice, Nehrybka, Ostrów i Kuńkowce. O nowych terminach spotkań poinformujemy wkrótce.

JPGKonferencja prasowa Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl