17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odpowiedź Prezydenta na propozycję Wójta w sprawie zmiany granic

W odpowiedzi na propozycję Wójta Gminy Przemyśl, w sprawie wspólnych inwestycji w granicach gminy wiejskiej, zamiast zmiany granic miasta, Prezydent Robert Choma przesłał na ręce Wójta Witolda Kowalskiego swoje stanowisko.

Odpowiadając na wspomnianą propozycję zaznaczył m.in. że "Przedstawiony przez Pana Wójta zarys pomysłu nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie zostały sformułowane przez Zespół ds. zmiany granic, kiedy przystępował on do swojej pracy. Przede wszystkim propozycja ta nie uwzględnia podstawowego założenia, jakim jest wzrost rangi miasta, jako ośrodka wzrostu dla całego regionu, (...) Nie tylko w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla, ale również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz opracowaniach strategicznych wyróżniono rolę miasta, jako ośrodka pretendującego do rangi ośrodka znaczącego w skali województwa i kraju."

Sam przedstawił również swoją propozycję: "chciałbym złożyć propozycję dalej idącą, która z pewnością byłaby widocznym przejawem naszej współpracy, a mianowicie połączenia Gminy Miejskiej Przemyśl i Gminy Przemyśl. Moim zdaniem w bliższej lub dalszej perspektywie czasu jest to rozwiązanie nie do uniknięcia, ważne jest jednak na jakich warunkach i z czyjej inicjatywy ono nastąpi. Mamy być może niepowtarzalną szansę, aby do takiego połączenia doprowadzić wspólnie i uniknąć ewentualnej narzuconej nam decyzji, która nie będzie uwzględniać oczekiwań i dążeń mieszkańców. " W dalszym ciągu listu Prezydent przedstawia argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem, dodając również, że wśród byłych miast wojewódzkich w województwie podkarpackim Przemyśl jest jedynym miastem posiadającym w swoim otoczeniu gminę wiejską i dodaje: "Pozostałości nierozwiązanych problemów administracyjnych, a w tym dotyczących granic terytorialnych i podziału obszarów zurbanizowanych na część miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl, wymagają uregulowania."

Opublikował:  | Data publikacji: 15-01-2010 15:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 09:17