10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program do wyrównywania różnic między regionami II

ZAPROSZENIE

do uczestnictwa w
"PROGRAMIE WYRÓWYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II"


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki zaprasza do uczestnictwa w programie pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".
Fundusz zastrzega, że pomoc w ramach programu nie będzie udzielana projektodawcom z terenu
jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, które nie wyraziły zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

1) obszar A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) - część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
Realizator programu - samorząd wojewódzki.

2) obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Realizator programu - samorząd powiatowy.

3) obszar D (likwidacja barier transportowych) - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Realizator programu - samorząd powiatowy.

4) obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych
dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) - wymagany Regionalnych Programach Operacyjnych wkład własny samorządów powiatowych w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych.
Realizator programu - samorząd powiatowy.

Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego, właściwej dla miejsca realizacji projektu.

Projektodawcy z terenu miasta Przemyśla mogą składać wnioski do dnia 15 marca 2010 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 016 675-20-41.


Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:
- Uchwała
Rady Nadzorczej nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu wyrównywania różnic między regionami II";
- Uchwała Zarządu PFRON nr 177/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie Procedur realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II";
- Uchwała Zarządu PFRON nr 455/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010 r. oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010 r., oraz ustalenia terminu naboru wniosków i wystąpień w ramach programu.

W załączeniu procedury i wniosek PFRON.      

DOTWniosek (320,50KB)

DOTWniosek (320,50KB)

DOTProcedury (84,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-01-2010 12:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:04