Kolejne spotkania Komisji Problemowych

Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędą się spotkania następujących Komisji Problemowych:

- ds. Kultury - o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa Ulepszania Miasta, ul. Rynek 26
- ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży - godz. 17.00 w siedzibie Klubu Osiedlowego "Salezjańskie", ul. Bpa Jakuba Glazera 10

- ds. Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych - godz. 18.00 w siedzibie Klubu Osiedlowy "Salezjańskie", ul. Bpa Jakuba Glazera 10

Sekretarz MROP

Krystyna Makara

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-01-2010 09:01 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-03-2011 13:08

Na skróty