2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przeprowadzono kontrolę Straży Miejskiej w Przemyślu

W grudniu 2009 roku zostało zakończone – trwające od stycznia – sprawdzenie działalności Straży Miejskiej w Przemyślu. Jego celem było zbadanie zgodności działania strażników z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena stanu i stopnia realizacji zadań w poszczególnych segmentach działalności. Czynności sprawdzających dokonał ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W ocenie eksperta funkcjonariusze wywiązują się z nałożonych obowiązków należycie i w sposób profesjonalny. Miernikiem skuteczności pracy jest między innymi też to, iż w ubiegłym roku nie było zasadnych skarg na działania strażników miejskich. Kontrolujący zwrócił uwagę na aktywne działania prowadzone w zakresie szerokiej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Przemyska Komenda Straży Miejskiej jako nieliczna korzysta z pełnego dostępu do baz danych PESEL oraz Cepik, które pozwalają na dokładną identyfikację zarówno ludności, jak i pojazdów.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (305,64KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-01-2010 13:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:14