5 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL



Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28
(Numer projektu: POPW 4.1-11)

Okres realizacji: 2010 – 2012
Źródło finansowania: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Wartość całkowita: 245 333 364,35 zł
Dofinansowanie: 187 194 620,54 zł

Zakres projektu:

 1. Budowa po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś.
 2. Budowa przeprawy mostowej o klasie obciążenia „A”, przez rzekę San, w ciągu projektowanej drogi obwodowej.
 3. Budowa wiaduktu drogowego o klasie obciążenia „C” w ciągu ul. Monte Cassino.
 4. Budowa skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: Krakowską, 29 Listopada, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Sybiraków, Wincentego Pola i Lwowską.
 5. Budowa estakady dojazdowej do mostu przez rzekę San (nad ulicą Emilii Plater, linią kolejową i ulicą Buszkowicką).
 6. Budowa przejazdu pod drogą obwodową dla ulicy Emilii Plater.
 7. Budowa przejścia pieszo – rowerowego pod planowana obwodnicą w ulicy Polnej
 8. Budowa przepustów pod drogą obwodową oraz innych obiektów, których konieczność zlokalizowania wyniknie na etapie prac projektowych.
 9. Budowa dróg dojazdowych do projektowanej drogi obwodowej oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej.
 10. Budowa dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przełożeń ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta.


Projekt został ujęty na „Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”.
W marcu 2008 r. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w październiku 2010 r.
W dniu 15 października 2012 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - www.polskawschodnia.gov.pl


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl