18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu (Nr projektu: Z/2.18/I/1.1.1/6/06)
Okres realizacji: 2006 - 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 3 320 556,90 zł
Dofinansowanie: 1 935 324,44 zł

Projekt dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu, która obejmuje ulice: St. Augusta, Borelowskiego, Bohaterów Getta i Wincentego Pola w Przemyślu.
W celu poprawy istniejącego stanu technicznego drogi oraz podniesienia jej parametrów użytkowych przeprowadzony został następujący zakres robót:

  1. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni (3,12 km).
  2. Wykonanie nowej nawierzchni chodników (1,20 km).
  3. Regulacja pionowa istniejących studzienek oraz włazów podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Ponadto zmodernizowano 7 zatok autobusowych i 10 przejść dla pieszych.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2009 11:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-07-2011 12:48