10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


 

 

 

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej (Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/15/06)
Okres realizacji: 2006 - 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 2 120 867,77 zł
Dofinansowanie: 1 438 799,38 zł (EFRR), 191 837,25 zł (Budżet Państwa)


Przedmiotem projektu była rewaloryzacja kopca Tatarskiego i jego najbliższej okolicy oraz budowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców Przemyśla oraz turystów.
W ramach Projektu wykonano następujący zakres rzeczowy:

 1. Ciągi pieszo – rowerowe utwardzone 1120 mb.
 2. Ciągi pieszo – rowerowe nieutwardzone 480 mb.
 3. Nowy parking dolny 362m², 18 miejsc.
 4. Parking górny (przebudowany) 792m², 35 miejsc.
 5. Droga dojazdowa do parkingu dolnego (przebudowana) 104 mb.
 6. Droga dojazdowa do parkingu górnego (przebudowana) 94 mb.
 7. Kopiec Tatarski (wzmocnienie korony i podstawy Kopca).
 8. Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych, parkingu i amfiteatru 37 słupów oświetleniowych.
 9. Wiata piknikowa,
 10. Amfiteatr na 540 miejsc.
 11. Elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl