9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL

 

 

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu (Nr projektu: NEB/PL/PDK/1.1/05/146)
Okres realizacji: 2005 - 2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC
Wartość całkowita: 4 198 268,61 zł
Dofinansowanie: 3 148 701,45 zł


Przedmiotem projektu była modernizacja ul. Bakończyckiej w celu stworzenia alternatywnego połączenia pomiędzy przejściem granicznym w Medyce oraz planowanym przejściem w Malhowicach, polepszenia dostępu do terenów inwestycyjnych, miejsc atrakcyjnych turystycznie, centrum edukacji oraz miejsca kultu religijnego (Kalwaria Pacławska).

W ramach projektu wykonano:

  1. Jednojezdniową, dwupasmową ulicę klasy Z, o wymienionej nawierzchni bitumicznej, obciążenie 100 kN/oś (1,07 km)
  2. Dwustronne chodniki na całej długości jezdni.
  3. Ciąg kanalizacji deszczowej wraz z zespołem urządzeń podczyszczających ścieki.
  4. Linię oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2009 11:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-07-2011 12:51