19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL

 

 

 

Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu km 0+000 do 0+500 – etap II (Nr projektu: 28)
Okres realizacji: 2005
Źródło finansowania: Program Phare 2002, Polska Granica Wschodnia, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF)
Wartość całkowita: 302 791,28 zł
Dofinansowanie: 227 093,46 zł

Przedmiotem projektu była poprawa istniejącego układu drogowego w mieście poprzez usprawnienie komunikacji na odcinku drogi krajowej nr 28 o długości 0,5 km biegnącej w kierunku przejścia granicznego w Medyce. Projekt obejmował wykonanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej pozwalającej na uzyskanie nośności 115 kN/oś, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicy poprzez budowę studni ściekowych i włączenie ich do kanalizacji deszczowej.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2009 11:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-07-2011 12:53