9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż w terminie od 17 grudnia br. do 20 stycznia 2010 r. na terenie miasta Przemyśla zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie zmiany granic miasta. Proponowana zmiana polega na włączeniu w granice administracyjne obszarów sołectw Pikulice, sołectwa Nehrybka, sołectwa Krówniki, sołectwa Ostrów i sołectwa Kuńkowce z Gminy Przemyśl oraz sołectwa Prałkowce z Gminy Krasiczyn. Podstawą prawną przeprowadzenia konsultacji jest Uchwała Rady Miejskiej Nr 156/09 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany granic Miasta Przemyśla.
Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce „Jestem za”, lub „Jestem przeciw”, bądź „Wstrzymuję się od głosu” znaku X i złożeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej . Ankiety dostępne będą w następujących miejscach:

1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1;
2. siedzibach Rad Osiedlowych;
3. siedzibach jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
4. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod adresem: www.przemysl.pl/bip

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

PDF Ankietę konsultacyjna możecie Państwo pobrać również z załącznika do niniejszej informacji. (1,65MB)

JPGNULL (164,18KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 11-12-2009 09:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-01-2010 07:30