9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa Gospodarcza I”

Przemyśl, dn. 7 grudnia 2009 r.

BRMP.II.6.123-13/09

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Strefa Gospodarcza I”

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); z a w i a d a m i a mo podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu Uchwały 175/2009 z dnia 22 października 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Strefa Gospodarcza I” dla obszaru położonego między granicą administracyjną miasta, terenami  kolejowymi oraz ulicami Ofiar Katynia i Lwowską.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do dnia 11 stycznia 2010 r.

Wniosek winien zawierać: nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2009 09:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2011 12:39