19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Uchwałą Rady Miejskiej Przemyśla Nr 191/09 z dnia 26 listopada 2009 roku został przyjęty do realizacji na terenie miasta Przemyśla w 2010 r. gminny program przeciwdziałania uzależnieniom.
Program obejmuje działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej oraz promocji zdrowia.
Proponowane zadania w ramach programu były konsultowane z ich przyszłymi realizatorami m.in. organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi oraz oceniane przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom przewidziane jest ogłaszanie licznych konkursów ofert m.in. na działania prowadzone w świetlicach środowiskowych, programy w szkołach i w czasie sportowych zajęć pozaszkolnych oraz w czasie ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym, już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rozpoczęcia wstępnych prac nad opracowaniem stosownych ofert.

Szczegółowych  informacji dotyczących terminów i warunków udziału w konkursach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
Kontakt:
tel. 016 678-40-10 lub e-mail: profilaktyka5@wp.pl. 


Prosimy również o zaznajomienie się z treścią gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom na 2010 r. zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta – zakładka Polityka Społeczna.

Tadeusz Maźnik

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl