0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

W kwietniu 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu   przystąpiła do udziału w Ponadregionalnym Projekcie Edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa . Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju uczniów, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Rozwija również umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci.

W I etapie projektu wzięli udział uczniowie klasy I a - integracyjnej pod kierunkiem wychowawców klasy Pani Anety Rudnickiej i Agaty Marko. Praca z uczniami prowadzona była w ramach realizacji podstawy programowej oraz podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych „Myślę, tworzę, poznaję świat - akademia młodych talentów”. Nauczyciele znając profil inteligencji uczniów oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierali w czasie zajęć najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem przekazanych środków dydaktycznych, zgromadzonych w specjalnie przygotowanych Ośrodkach Zainteresowań, celem rozwoju inteligencji wielorakich uczniów. Uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka, pozwoliło na skuteczną realizację działań i osiągnięcie celów.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych był pokaz osiągnięć na forum szkolnym w dniu 26 .11. 2009 r. z udziałem zaproszonych gości i uczniów rozpoczynających II etap projektu.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-12-2009 08:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-12-2009 08:12