17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Szkoła z prawami dziecka”

W dniu 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to pierwszy międzynarodowy dokument i obejmuje wszystkie aspekty związane z dobrem dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991r.

Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka, dlatego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu przystąpiła do projektu „Szkoła z prawami dziecka” opracowanego przez UNICEF . Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach oraz rozpropagowanie tematu praw dziecka.

Szkolnymi koordynatorami programu zostały pani Agata Kuźmiek i pani Izabela Olesek. Dzięki materiałom dydaktycznym otrzymanym z UNICEF, w klasie IV – VI odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone prawom dziecka.

20 listopada w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka, którego kulminacją był happening „balony do nieba”. Dzieci przyniosły do szkoły balony, na których każde z nich zapisało prawo najistotniejsze dla siebie. Pod koniec akademii kolorowe balony zostały wypuszczone w powietrze. Symbolizowały one prawa i wartości, które zawsze powinny być przestrzegane.

Jesteśmy jedną z 1900 szkół z całej Polski, które otrzymały patronat UNICEF – „20-lecie Konwencji o Prawach Dziecka pod patronatem UNICEF”.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-12-2009 14:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-12-2009 14:29