10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Propozycje powołania nowych Komisji Problemowych

Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, podczas dwóch spotkań, w oparciu o wykaz utworzonych Grup Roboczych, dokonało posegmentowania obszarów tematycznych działalności oraz zaproponowało utworzenie nowych Komisji Problemowych w obszarach dotychczas nie uwzględnionych.
Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań Komisji Problemowych adresowanych  dla  organizacji pozarządowych,  działających w określonych obszarach, w których będą uczestniczyli także członkowie Prezydium MROP. Główny celem proponowanych spotkań będzie wybór przewodniczących Komisji, którzy wejdą w skład Prezydium Rady, jak również nawiązanie współpracy między organizacjami. Zarysowane problemy podczas spotkań, będą miały istotny wpływ na przyjęcie kierunków działalności Rady.

Po odbyciu wszystkich spotkań Prezydium MROP planuje na dzień 14.12.2009 r. zorganizowanie posiedzenia Prezydium Rady w pełnym składzie. 

Propozycje utworzenie Komisji Problemowych z dotychczasowych Grup Roboczych:

1.  Komisja Kultury, wyłoniona z Grupy Roboczej ds. Kultury, Nauki i Edukacji;
    spotkanie 07.12.2009 r. o godz.17.00 w siedzibie  Państwowej Wyższej Szkoły     Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Tymona Terleckiego 6.

2.  Komisja Nauki i Edukacji, wyłoniona z Grupy Roboczej ds. Kultury, Nauki i
     Edukacji; spotkanie 08.12.2009 r. o godz.17.00 w siedzibie Państwowej    
     Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, ul. Tymona Terleckiego 6.

3.  Komisja ds. Kombatantów, Organizacji Kresowych i Osób Starszych,    
    wyłoniona z Grupa ds. Kombatantów;
    spotkanie 01.12.2009 r. o godz.18.30 w siedzibie Klubu Osiedlowego
    ”Salezjańskie”, ul. Bp. Glazera 10.

4.  Komisja ds. Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, wyłoniona z Grupy
     Roboczej ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia;
     spotkanie 07.12.2009 r. o godz.17.00 w siedzibie Klubu Osiedlowego
     ”Salezjańskie”, ul. Bp. Glazera 10.

5.  Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, wyłoniona z Grupy Roboczej ds.
     Rodziny, Dzieci i Młodzieży;
     spotkanie 09.12.2009 r. o godz.17.00 w siedzibie Klubu Osiedlowego    
     ”Salezjańskie”, ul. Bp. Glazera 10.

6.  Komisja ds. Problemów Społecznych, wyłoniona z Grupy Roboczej ds. Osób
     Biednych i Bezdomnych;
     spotkanie 02.12.2009 r. o .godz.17.00 w siedzibie  Zarządu Okręgowego
     Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6.

Propozycje powołanie nowych Komisji Problemowych:

7.  Komisja Gospodarcza, spotkanie 03.12.2009 r. o godz.17.00 w siedzibie
     Kongregacji Kupieckiej, ul. Kościuszki 7.

8.  Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska, spotkanie 01.12.2009 r.
    o godz.17.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w
    Przemyślu, ul. Tymona Terleckiego 6.  

9.  Komisja Transportu, spotkanie 01.12.2009 r. o godz. 18.00 w siedzibie
     Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Tymona
     Terleckiego 6.

10. Komisja ds. Seniorów, o terminie i miejscu spotkania Prezydium MROP
     powiadomi w późniejszym czasie.

Ponadto, Miejską Radę Sportu w Prezydium MROP będzie reprezentował jej Przewodniczący.

Prezydium MROP w dalszym ciągu zachęca przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do zgłaszania propozycji powoływania kolejnych Komisji Problemowych.

Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozrządowych

 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-11-2009 09:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:01