11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 15/POKL/9.4/2009 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dokładne informacje na stronie: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/459/0/Aktualnosci-IP.html

Opublikował:  | Data publikacji: 23-11-2009 12:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-11-2009 12:17