11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 14 października 2009 r. i 22 października 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Podjęcie Rezolucji – proj. Nr 4/2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2010 r. – proj. Nr 208/2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 – proj. Nr 207/2009.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla – proj. Nr 219/2009.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2009 roku – proj. Nr 212/2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK SPORTOWO – REKREACYJNY” – proj. Nr 231/2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 209/2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok - proj. Nr 217/2009, 220/2009, 221/2009, 222/2009, 223/2009, 224/2009, 225/2009, 226/2009, 227/2009, 229/2009, 230/2009.
12. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 214/2009, 215/2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 49/99 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 marca 1999 r. – proj. Nr 211/2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu, ul. Świętego Jana Nepomucena 10 – proj. Nr 206/2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl - proj. Nr 216/2009.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Przemyśl przedszkoli publicznych – proj. Nr 218/2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia kwoty do zaciągnięcia zobowiązania przez Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w budżecie na rok 2009 – proj. Nr 210/2009.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Przemyśla za rok szkolny 2008/2009.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I, II i III kwartał 2009 r.
21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2009 r.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Wystąpienia radnych.
24. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 20-11-2009 12:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15