20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2010

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na realizację w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2010.


1. Zadania przewidziane do realizacji:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych      grupach zawodowych i społecznych,
d) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
e) promocja sportu powszechnego,
f) współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe spoza sektora finansów publicznych, dla których zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu są nadrzędnymi zadaniami statutowymi,
a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

Konkurs ma charakter otwarty i całoroczny. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 4 grudnia 2009 roku. Oferty złożone po wskazanym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowe/1186-Otwarty-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-ramach-dotacji-budzetowej-na-rok-2-1-?retpag=/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowe/

przygotowała: M. Kroczek

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-11-2009 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2009 13:14