17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIA

  • Z dniem 23.11.2009 r. następuje wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.11.2009r. do 15.12.2009r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Matejki 1, sala narad, w  dniu 01.12.2009r., godz. 9:00 - 10:00. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2009rRada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 121/2009 z dnia 3 września 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I” dla terenu położonego w zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy terenami objętymi obowiązującym planem „Oczka Wodne I/05”,  sporządzanym planem miejscowym „Park Sportowo Rekreacyjny I”  oraz ulicami Pasteura, Ziemowita i Grochowską.
    Od dziś tj. 10.11.2009 r. zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do dnia 11 grudnia 2009r.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl