8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WTZ przy ul. Lelewela

Stowarzyszenie Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Warsztat Terapii Zajęciowej
 
 ul. Lelewela 8 A, 37-700 Przemyśl
tel: (0-16) 678-04-40
e-mail:Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, mieści się przy ulicy Lelewela 8A w Przemyślu.

Uczestnikami warsztatów są osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy, mające w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 20 osób.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. Program terapii ustalany jest przez Radę Programową, oraz indywidualnie przez każdego terapeutę, zatwierdzany przez kierownika placówki.

W WTZ znajdują się następujące pracownie:

-
Muzyczna
- Majsterkowania
- Plastyczna
- Tkaniny
- Artystyczna
- Terapii Indywidualnej
- Rehabilitacji Społecznej
- Życia Codziennego
- Usprawnienia Fizycznego
- Gabinet Psychologa

Pracownia Życia Codziennego

Zajęcia kulinarne prowadzone są w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw: zup, sałatek, deserów, ciast.
Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców a także zasady zdrowego żywienia. Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
W związku z tradycjami obchodzenia świąt np. Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy itp. zajęcia w warsztacie kulinarnym mają nieco odświętny charakter. Wówczas przygotowywane są potrawy charakterystyczne dla danych świąt, dekoruje się stoły i prowadzi rozmowy na temat tradycji i obrzędów kultywowanych w rodzinach uczestników i w naszym kraju.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: podstawowej i zaawansowanej. Grupa zaawansowana zajmuje się przygotowywaniem i obsługą wszelkich imprez okolicznościowych oraz bierze udział w zajęciach cyklicznych „Kuchnie świata”, gdzie raz w miesiącu gotowane są potrawy z rożnych stron świata.
Imprezy okolicznościowe są w całości przygotowywane przez uczestników, począwszy od wyboru przepisów i ustalenia menu, poprzez sporządzenie listy i samodzielne zakupy, przyrządzenie posiłków, aż do dekoracji sali i stołów oraz obsługę kelnerską imprezy.

W Pracowni Życia Codziennego realizowane są także zajęcia z zakresu:

- rozwijania umiejętności czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
- uczenia, usprawniania i doskonalenia takich czynności jak: ubieranie i rozbieranie się, higieny osobistej, przygotowywania i sporządzania posiłków, sprzątania;
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowania cech pracy, rozwijania zainteresowań;
- gry i zabawy – cele: poprawa sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijanie orientacji, pomysłowości, uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji, wprowadzają poczucie sprawiedliwości, podporządkowanie i poznawanie zasad.

Pracownia Muzyczna

W Pracowni Muzycznej prowadzone są zajęcia z zakresu uwrażliwiania na wartości estetyczne związane ze światem muzyki poprzez śpiewanie piosenek, zajęcia rytmiczne, słuchanie muzyki, zabawy muzyczne.
Środkiem oddziaływania terapeutycznego jest tu muzyka (muzykoterapia). Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka, poprawia poczucie własnej wartości, powoduje wzrost samoakceptacji, redukuje stres i niepokój oraz zachęca do wyrażania uczuć w formie werbalnej jak i niewerbalnej.
Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych takich jak: trójkąt, bębenek, tamburyn, grzechotka, cymbały.
W pracowni został przygotowany podkład muzyczny do przedstawienia „Cztery Pory Roku”.

Pracownia Majsterkowania

Zakres programowy:
1) czynności gospodarczo – porządkowe, majsterkowanie;
2) użytkowanie narzędzi i urządzeń, ich przygotowanie, bezpieczne użytkowanie i zabezpieczenie po pracy;
3) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowanie cech pracy, rozwijanie zainteresowań;
4) używanie i stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, rękawic.

Uczestnicy obrabiają pod okiem terapeuty kawałki drewna, szlifują je i heblują. Uczą się wbijać gwoździe, przykręcać śruby i wkręty, posługiwać się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi, młotkiem, szczypcami, piłami, nożycami, pilnikami, imadłem, oczyszczania metalu, drewna  papierem ściernym, lakierowania i malowania. Rozwijają zdolności manualne. Zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.

Pracownia Plastyczna

Zakres programowy:
1) rysowanie i malowanie wykonywanie strojów i dekoracji okolicznościowych;
2) prowadzenie kroniki i dokumentacji fotograficznej;
3) zakup materiałów i pomocy plastycznych;
4) rozwijanie zainteresowań.

Zajęcia te są zazwyczaj powiązane z tematyką całodziennej pracy, z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która daje możliwość wyobraźni, pozwalając na własną inwencję twórczą. Uczestnicy pracowni plastycznej posługują się materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby do szkła, farby do tkanin, farby do ceramiki, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele, bibuła, plastelina, modelina, a także materiałami naturalnymi typu szyszki, jarzębina, suszone kwiaty itp. Wykorzystują różnorodne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie do lepienia z gliny, masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują ozdoby, stroiki i kartki świąteczne.
Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do zainteresowań i możliwości podopiecznych.
Wyroby pracowni zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane na kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych, a niekiedy staja się miłym upominkiem. Podopieczni poprzez obcowanie ze sztuka w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie.

Pracownia Tkaniny

Zakres programowy:
1) rozwijanie umiejętności takich jak: szydełkowanie, tkanie, szycie klejenie, wiązanie, haftowanie, naszywanie, itp., w zakresie formowania, łączenia elementów, wypełniania określonych powierzchni;
2) użytkowanie materiałów w zakresie ich przygotowania racjonalnego wykorzystania i zabezpieczenia;
3) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowanie cech pracy, rozwijanie zainteresowań.

W pracowni prowadzone są stałe zajęcia z zakresu: szycie ręczne i maszynowe, prucie i zwijanie włóczki, szydełkowanie, haftowanie, aplikacje. W pracowni wykonuje się również reperacje odzieży (zszywanie dziur, naszywanie łatek, przyszywanie guzika, skracanie spodni).
Zajęcia w pracowni odbywają się w formie pracy indywidualnej, bądź w małych grupach. Podczas zajęć w pracowni kształtuje się i utrwala następujące umiejętności: posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki), szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie), wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), umiejętność samodzielnej pracy, planowania pracy, radzenia sobie z trudnościami. Wszelkie robótki są doskonałym ćwiczeniem rąk. Rozwijają zdolności manualne uczestników, precyzję ruchów, uwagę oraz orientację w przestrzeni.

Pracownia Artystyczna

Zakres programowy:
1) malowanie farbami olejnymi na płótnie, farbami akwarelowymi i plakatowymi, pastelami suchymi i olejnymi;
2) zdobienie przedmiotów użytkowych;
3) przygotowanie projektu wyroby, przygotowanie wzorów i szablonów, materiałów, stanowiska pracy.

Uczestnicy rozwijają tutaj swoje zdolności plastyczne. Zapoznają się z podstawowymi technikami malarstwa. Wykonują także prace metaloplastyki. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, uwrażliwianie na sztukę i piękno, usprawnianie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi.

Pracownia Terapii Indywidualnej

Zakres programowy:
1) indywidualna terapia pedagogiczna w zakresie usprawniania ogólnego, ukierunkowana na określone potrzeby uczestników;
2) rozwijanie wiedzy ogólnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, logicznego myślenia, sprawności manualnej;
3) trening umiejętności interpersonalnych.

Pracownia Usprawniania fizycznego

Zakres programowy:
1) kształtowanie sprawności kondycyjnej, w tym: siły, wytrzymałości, skoczności;
2) regulowanie czynności układu oddechowego;
3) działalność rekreacyjno – sportowa;
4) kształtowanie sprawności koordynacyjnej;
5) utrwalanie nawyku higieny osobistej;
6) zasady BHP na zajęciach fizycznych.

Uczestnicy WTZ biorą również udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej są rowery treningowe, steper, materace, drabinki, bieżnia, wiosła, trenażer.

Pracownia Psychologa

Zakres programowy:
W Pracowni Psychologa prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w kierunku wyrównywania nastrojów i równowagi emocjonalnej.
Terapia poznawcza w kierunku wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie. Korygowanie zaburzeń w orientacji przestrzennej. Wzbogacanie zasobu słownikowego.

Pracownia Rehabilitacji Społecznej

Zakres programowy:
1) zapoznanie z zasadami funkcjonowania i korzystania z miejsc użyteczności publicznej w mieście np. poczta, punkty usługowe, bank, itp.
2) poznanie aktywnej kultury miasta, np. wizyty w muzeach, kinie, teatrze, itp.
3) poznanie naszego miasta i okolic.

Pozawarsztatowe formy terapeutyczne

- spacery rekreacyjne, poznawcze, tematyczne, relaksacyjne;
- udział i organizowanie imprez okolicznościowych;
- zakupu materiałów koniecznych do realizacji zajęć i funkcjonowania WTZ;
- korzystanie ze sklepu samoobsługowego, kawiarni, poczty itp.,
- udział w kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych;
- trening ekonomiczny;
- wycieczki, pikniki np.na Kalwarii Pacławskiej, Piknik Rodzinny, Grzybobranie;
- udział w Programie Operacyjnym - Kapitał Ludzki – "Czas na aktywność w Mieście Przemyśl”;
- przedstawienia;
- udział w konkursach plastycznych, wystawach.

zajęcia cykliczne

- Tydzień Anioła
- Kuchnie Świata
- Warsztatowy Dzień Sportu
- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
- Tydzień Filmowy – „Kino Filmów Terapeutycznych”


JPGPrzedstawienie taneczno-muzyczne pt. "Cztery Pory Roku" do muzyki A. Vivaldiego (39,37KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-11-2009 14:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2009 12:36