10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie konsultacyjne

W dniu 30 października 2009 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Kraszewskiego 7 A odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, w którym łącznie wzięło udział 47 osób.
Prowadząca spotkanie pani Danuta Wiech, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, zaprezentowała projekt gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2010, natomiast pan Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy, przybliżył
założenia projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, a także podsumował dotychczasową współpracę władz Miasta Przemyśla z sektorem pozarządowym. Oba dokumenty zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
W zebraniu uczestniczyli także pan Jan Jarosz, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki oraz pan Zbigniew Rużycki, naczelnik Wydziału Sportu.

Dalszą część spotkania, poświęconą przyjęciu Regulaminu Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz wyborom do Prezydium Rady, poprowadził pan Jan Piszak, reprezentujący Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w konsultacjach oraz za zgłoszone uwagi i propozycje. 

O przebiegu wyborów dowiedzą się Państwo z komunikatu Prezydium MROP.
Zapraszamy także do Galerii.


Opublikował:  | Data publikacji: 05-11-2009 10:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:01